Chuyển tới nội dung

TĂNG DOANH THU- GIẢM CHI PHÍ

BẰNG HỆ SINH THÁI SALEPRO

Hệ sinh thái dành cho các Chủ doanh nghiệp VIP MSP tham gia kết nối, giúp tăng doanh thu và giảm chi phí, tăng nguồn lực mới, thị trường mới, xây dựng các đối tác chiến lược.

SALEPRO GIẢI QUYẾT

Hỗ trợ các doanh nghiệp VIP MSP tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí bằng giải pháp Salepro B2B.

KINH NGHIỆM

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển giúp Hệ sinh thái Salepro xây dựng được +300 đối tác uy tín.

HOẠT ĐỘNG

Tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại, Marketing & Sale cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hệ sinh thái Salepro được vận hành và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, chuyên sâu về doanh nghiệp như Marketing & Sale, Quản trị lãnh đạo, Tài chính, Thuế, Luật, Đào tạo…để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp VIP MSP hiệu quả nhất.

SỰ KIỆN MỚI

Thông tin mới nhất về các sự kiện mới nhất do Hệ sinh thái Salepro tổ chức được cập nhật tại đây.

“Hệ sinh thái Salepro đã giúp tôi rất nhiều trong việc kết nối KPMG đến các hiệp hội và khách hàng tiềm năng…”

Bà Lưu Bảo Liên – Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam

“Trở thành một thành viên của Hệ sinh thái Salepro đã giúp tôi có rất nhiều nguồn lực và các đối tác chiến lược mới… ”

Ông Đặng Quốc Việt – Giám đốc Ngân Hàng MB CN Võ Chí Công

“Là một doanh nghiệp thành viên của Hệ sinh thái Salepro, chúng tôi đã được quảng bá thương hiệu tại 12 sự kiện hội thảo, chuyên đề giá trị…”

Ông Đào Quang Dũng – Giám đốc Công ty Eastern Sun Việt Nam

+ 300 DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH